Echeveria setola deminuta
Vaso:  6.5
Prezzo:  3,50